Yhtiö


Creago Oy on rakentamisen konsulttipalveluihin erikoistunut monialayhtiö. Yhtiö tarjoaa kattavat konsultti- ja kokonaispalvelut niin korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisen rakennus- ja kehityshankkeisiin.

Palvelumme sisältävät kaikki rakennusprojektin kokonaisvaltaiseen läpivientiin tarvittavat projektinjohto-, rakennuttamis-, suunnittelu- ja valvontapalvelut sekä lisäksi kiinteistökehitys- ja tuotekehityspalvelut.

Palvelut tarjoamme asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa kokonaispalveluista yksittäisiin palvelutarpeisiin. Toimipisteemme on Helsingissä, mutta työskentelemme eri puolella Suomea ja myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Miksi Creago_Oy_logo-300x127 ?

Nosturit

 

Creago Oy on alalla pitkään toimineiden asiantuntijoiden ja yrittäjien hallinnoima yhtiö. Olemme luotettava kumppani. Olemme tunnettuja osaamisestamme. Osaamisemme pohjautuu kymmenien vuosien kokemukseen monipuolisissa ja vaativissa rakennushankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Oman henkilöstömme kattavan asiantuntemuksen ja erityisosaamisen lisäksi meillä on käytettävissämme vuosien varrella valikoitunut yhteistyökumppaniverkosto.

Creago Oy:n konseptoidussa toimintamallissa korostuu erityisesti hankkeen osapuolten yhteistyön merkitys, joka ohjaa väistämättä tavoitteiden saavuttamiseen. Projektinjohdon- ja suunnittelun yhdistäminen helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja varmistaa, että tiedonkulku on sujuvaa ja suunnitelmat, kustannukset sekä aikataulu pitävät ja asiakirjat ovat ajantasaisia.

Creago Oy:n toiminta-ajatuksen merkittävänä peruskivenä on yhteiskunnallisten päämäärien edistäminen sekä tuotekehitys toimimalla suunnittelun- ja rakentamisen laatua kehittävänä ja tuotteistavana instituutiona terveen, turvallisen ja ekologisen tulevaisuuden puolesta. Arvomaailmamme ja uuden ajan palvelumallimme antavat lisäarvoa niin perinteiseen rakennuttamismalliin kuin yhteiskuntavastuullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Missiomme

Tarjoamme rakentamiseen uudenaikaisia kustannustehokkaita konsultti- ja kokonaispalveluita.


Visiomme

Olemme tunnettu ja arvostettu rakentamisen asiantuntijaorganisaatio. Olemme edelläkävijä rakentamisen laadun ja ympäristövaikutusten osalta. Vaikutamme kehitystoiminnallamme merkittävästi rakentamisen laatuun ja ympäristövaikutuksiin.


Arvomme

Haluamme tehdä asiat paremmin ja olla edelläkävijöitä. Toimimme aina sovitulla tavalla ja pidämme lupauksemme. Yrityskulttuurimme, kokemuksemme ja innovatiivinen asenteemme ajaa meitä eteenpäin tehdäksemme parempia rakennuksia ja paikkoja. Käytämme osallistavaa toimintamallia ja uutta lähestymistapaa monialaisessa työkentässämme, joka yhdistää luovaa ajattelua, parempaa tiimityöskentelyä ja uutta teknologiaa. Tällä tavalla toimimalla varmistamme, että yhteisesti sovitut tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme jatkuvaa kehitystyötä laadun parantamiseksi. Creago Oy kehittää toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja huomioi aina kestävän kehityksen toiminnassaan.

Toimialat

               SUUNNITTELUPALVELUT

 

                           VALVONTA

 

                    KIINTEISTÖKEHITYS

 


                          TUOTEKEHITYS

tuotekehityspalvelut 

                        ASIANTUNTIJAT

 

                   KOKONAISPALVELUT