Kiinteistökehityspalvelut

KIINTEISTÖKEHITYS

 

mini-logo-1Creago Kiinteistökehitys tuo lisäarvoa ja tuottoa kiinteistölle

 

Olemme erikoistuneet kiinteistöjen ja tilojen kehittämiseen. Kiinteistökehitystarpeisiin tarjoamme kattavat palvelut. Kehitämme olemassa olevia kiinteistöjä ja maa-alueita. Monialainen asiantuntijatiimi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen kiinteistön toiminnallisuuden, arvon tai tuoton parantamiseksi. Etsimme parhaat innovatiiviset ratkaisut tarvekartoituksen, kaupallisten, teknisten sekä taloudellisten tutkimusten ja analysointien lopputuloksena. Palvelemme kaikkia kiinteistön omistajia. Luomme konsepteja kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ympäristöarvot ohjaavat työtämme kestävän kehityksen ja ylläpidon energiansäästöä optimoivissa ratkaisuissa unohtamatta kuitenkaan kehityskohteen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä.

 


Kiinteistökehitystehtävissä palvelemme asiakkaitamme mm:


 Ota yhteyttä:

info@creago.fi


Asiantuntijat / Kokonaispalvelut / Kiinteistökehitys / Projektinjohto ja rakennuttaminen / Suunnittelu / Tuotekehitys / Valvonta