Kiinteistökehityspalvelut

mini-logo-1Lisäarvoa ja tuottoa kiinteistölle

 

Hanke- ja kiinteistökehitystarpeisiin tarjoamme kattavat palvelut ja asiantuntijaorganisaation monipuolisen osaamisen. Monialainen asiantuntijatiimi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen kiinteistön toiminnallisuuden, arvon tai tuoton parantamiseksi. 

Kehitämme yritys-, logistiikka- ja asuinalueiden uudishankkeita sekä olemassa olevia kiinteistöjä, maa-alueita ja kaupunkikortteleita jne. Keskeisimpiä palveluitamme ovat tontin hankintaan ja sen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Esimerkiksi kaavamuutokset, joissa tonttitehokkuutta nostetaan tai tarvitaan muutos voimassa olevaan asemakaavaan. 

Etsimme parhaat innovatiiviset ratkaisut tarvekartoituksen, kaupallisten, teknisten sekä taloudellisten tutkimusten ja analysointien lopputuloksena. Luomme konsepteja kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan esimerkiksi hankkeen kaupallisella ja/tai teknisellä konseptoinnilla.

Ympäristöarvot ohjaavat työtämme kestävän kehityksen ja ylläpidon energiansäästöä optimoivissa ratkaisuissa unohtamatta kuitenkaan kehityskohteen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lomakeskus


 Ota yhteyttä:

info@creago.fi


Asiantuntijat / Kokonaispalvelut / Kiinteistökehitys / Projektinjohto ja rakennuttaminen / Suunnittelu / Tuotekehitys / Valvonta