Toimitilapalvelut

TOIMITILAPALVELUT


 

Toimitilamuutoksen kokonaispalvelu lähtee asiakkaan tarpeen ja liiketoiminnan ymmärtämisestä.

 

Creagon yhtenä erikoisosaamisena on toimitilamuutoshankkeet. Toimitilahankkeista on asiantuntijoillamme kertynyt kokemusta kymmenien vuosien ajalta monipuolisesti, kuten esimerkiksi toimistot, liiketilat, myymälät, ravintolat, palvelutilat, liikunnan ja vapaa-ajan tilat sekä logistiikkatilat. Palvelemme asiakkaita uusien toimitilojen hakutarpeen kartoitusvaiheesta alkaen, jopa yrityksen muuttoprosessin loppuun saakka.

Pitkäaikaisen kokemuksemme kautta asiakas saa juuri hänelle sopivat toimitilat luotettavasti ja palvelukeskeisesti. Toimitilan valinnalla on suora yhteys tuloihin, kustannuksiin ja riskeihin, joten valintaan tulee suhtautua kuten muihinkin yrityksen omistaja-arvoa kasvattaviin tekijöihin. Creagossa pidämme erittäin tärkeänä sitä, että asiakkaasta voidaan pitää huolta siihen saakka, että asiakas asettuu uusiin toimitiloihin ja toiminta saadaan käynnistettyä miellyttävästi ja muutoksesta häiriytymättä. 

Palvelut tarjoamme asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa kokonaispalveluista yksittäisiin palvelutarpeisiin. Kokonaispalvelullamme saavutetaan väistämätöntä kustannustehokkuutta laadusta tinkimättä. Toimitilamuutoshankkeiden asiakaskokemuksien pohjalta voimme todeta, että kokonaispalvelulla pystymme tarjoamaan asiakkaalle kokonaistaloudellisen, helpon ja turvallisen palvelukokonaisuuden. Creago ratkaisee asiakkaalle kaikki palvelutarpeet hankkeen vaatimassa laajuudessa konsulttipalvelut yhden luukun periaatteella


Toimitilapalvelumme käsittävät esimerkiksi:

 • Tontti- ja toimitilakartoituksen.
 • Projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät tarpeen mukaisessa laajuudessa.
 • Suunnittelupalvelut (esimerkiksi: pääsuunnittelu-, arkkitehtisuunnittelu-, sisustussuunnittelu-, rakennesuunnittelu, LVIAS-suunnittelu).
 • Työympäristösuunnittelu
 • Energia- ja elinkaarisuunnittelu.
 • Haitta-aine- ja sisäilmatutkimukset.
 • Vuokratilojen markkinointimateriaalit, esimerkiksi virtuaalisesti esiteltynä.
 • Määritetään päätöksentekoa varten vuokralaiskohtaiset tavoitteet, selvitetään toteutettavuus, laaditaan viitesuunnitelmat, budjetti (kustannusarvio) ja aikataulu.
 • Vuokrasopimusneuvottelut ja -sopimusvalmistelut.
 • Toteutetaan työympäristön- ja tilojen suunnittelu sekä kilpailutetaan, johdetaan ja valvotaan toteutustyöt.
 • Palveluihin voidaan liittää kierrätys- ja muuttopalvelut Creagon yhteistyökumppanin kautta. Palvelu tuo lisäarvoja mm. varmistaen saumattoman liiketoiminnan jatkumisen myös muuton aikana sekä tuoden huomattavia kustannussäästöjä esimerkiksi kierrätettävien kalusteiden osalta. Muuttojen johtamisesta vastaa tällöin hankkeessa Creago Oy:n vastuuhenkilö yhteistyössä muutosta vastaavan yhteistyökumppanin kanssa.

Virtuaalitodellisuus työkaluna toimitilamuutoksen suunnittelussa

Creagon vahvuutena on monipuolinen kokemus toimitilamuutosten suunnittelijana. Suunnittelussa olemme ottaneet käyttöön virtuaalitodellisuuden tarjoavat työkalut.

Haluamme tarjota asiakkaalle mahdollisuuden liikkua suunnitteilla olevan tilan sisällä sekä monipuolisemmat mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen kulkuun ja valintoihin. Asiakas ja suunnittelija pystyy paremmin tarkastelemaan tilan käyttöä ja materiaalivalintoja suunnittelun edetessä. Ratkaisuiden päätöksenteko nopeutuu.

Parhaiden suunnitteluratkaisujen löytäminen perustuu hyvään tiimityöskentelyyn ja kokenut suunnittelijatiimi mahdollistaa oikeiden ratkaisujen löytymisen. Suunnittelukokonaisuutta johtaa ja yhteensovittaa hankkeeseen parhaiten sopiva pääsuunnittelija sekä hankkeen projektinjohto.