Tuotekehityspalvelut

mini-logo-1Mukana rakentamisen kehitystyössä

 

Creago Oy:n tuotekehitys on jatkuvaa. Kehitystyömme tavoitteena on saattaa markkinoille uusia tuotteita ja parannuksia nykyisiin tuotteisiin. Pyrimme kehittämään mm. laatujärjestelmiä ja menetelmiä rakentamisen laadun ja ympäristövaikutusten parantamiseksi.

Teemme Creagossa kehitystyötä sisäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Tarjoamme palvelut ja asiantuntijaorganisaation monipuolisen osaamisen kehityshankkeisiin.

Tarjoamme palveluitamme yksittäisistä teknisistä konsultoinneista kehittämistyön kokonaisvaltaiseen projektinjohto- ja koordinointipalveluun. Kokoamme tarvittavat asiantuntijat ja avustamme IPR ( Intellectual Property Rights) -asioissa, kuten patentin, hyödyllisyysmallin, tavaramerkin ja mallisuojan hankkimisessa sekä avustamme tarvittaessa myös rahoituksen hankkimisessa.

Monialainen kokenut asiantuntijatiimi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen ja osallistavalla menetelmällä varmistamme, että yhteisesti sovitut tavoitteet kehitystyössä saavutetaan.

Tuotekehitys


 Ota yhteyttä:

info@creago.fi


Asiantuntijat / Kokonaispalvelut / Kiinteistökehitys / Projektinjohto ja rakennuttaminen / Suunnittelu / Tuotekehitys / Valvonta