Kehityspalvelut

KEHITYSPALVELUT


 

mini-logo-1Creago mukana rakentamisen kehitystyössä

 

Creago Oy:ssä kehitystyö on jatkuvaa. Kehitystyömme tavoitteena on saattaa markkinoille uusia palvelukonsepteja, tuotteita ja parannuksia nykyisiin tuotteisiin. Kehitämme mm. laatujärjestelmiä ja menetelmiä rakentamisen laadun ja ympäristövaikutusten parantamiseksi. Teemme Creagossa kehitystyötä sisäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Tarjoamme palvelut ja asiantuntijaorganisaation monipuolisen osaamisen kehityshankkeisiin.

Tarjoamme palveluitamme yksittäisistä teknisistä konsultoinneista kehittämistyön kokonaisvaltaiseen projektinjohto- ja koordinointipalveluun. Kokoamme tarvittavat asiantuntijat ja avustamme rahoituksen hankkimisessa sekä IPR ( Intellectual Property Rights) -asioissa, kuten patentin, hyödyllisyysmallin, tavaramerkin ja mallisuojan hankkimisessa. Monialainen kokenut asiantuntijatiimi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen ja osallistavalla menetelmällä varmistamme, että yhteisesti sovitut tavoitteet kehitystyössä saavutetaan.


 Ota yhteyttä:

info@creago.fi


Asiantuntijat / Kokonaispalvelut / Kiinteistökehitys / Projektinjohto ja rakennuttaminen / Suunnittelu / Tuotekehitys / Valvonta