Creago

Creago
Creago Oy on rakentamisen konsulttipalveluihin erikoistunut monialayhtiö, joka tarjoaa kattavat konsultti- ja kokonaispalvelut niin korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisen rakennus- ja kehityshankkeisiin.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Kanavaranta 9, 00160 Helsinki

050 575 8071

info@creago.fi

Tarvitsetko apua projektissa?

Ota meihin yhteyttä! Katsotaan projektinne kuntoon!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Creago Oy Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

Creago Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Creago Oy

Y-tunnus: 2686973-2

Kanavaranta 9, 00160 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Matikainen,

Creago Oy

+358505758071

satu.matikainen@creago.fi

Rekisterin nimi

Creago Oy:n asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja (HetiL 3.3, 6 ja 7§)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Creago Oy:n asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Creago Oy:n ja asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla, toimittajalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Ainoastaan Creago Oy:n henkilökunta voi käsitellä rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ja niitä koskevia tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai -tunnukset.

 • Asiakkaan, yhteistyökumppanin ja toimittajan nimi- ja osoitetiedot
 • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
 • Työtehtävään liittyviä tietoja, kuten tehtävä, titteli, vastuualue
 • Työnantajayritykset yhteys- ja taustatietoja
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-,tilaus- ja sopimustiedot
 • Yrityksen verkkosivujen ja – palvelujen käyttötietoja, kuten ajankohta, sivut ja vierailun kesto.
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
 • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
 • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä. Suoramarkkinoinnissa ja -kyselyissä informoimme lähteen, josta henkilötieto on saatu.

Tietojen vastaanottajat

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Creago Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan sopimuksen mukaisesti asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

Tietojen tarkistusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Creago Oy
Kanavaranta 9,
00160 Helsinki

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.