Creago

Creago
Creago Oy on rakentamisen konsulttipalveluihin erikoistunut monialayhtiö, joka tarjoaa kattavat konsultti- ja kokonaispalvelut niin korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisen rakennus- ja kehityshankkeisiin.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Kanavaranta 9, 00160 Helsinki

050 575 8071

info@creago.fi

Tarvitsetko apua projektissa?

Ota meihin yhteyttä! Katsotaan projektinne kuntoon!

Ota yhteyttä

Creago panostaa vahvasti kiinteistöjen kehittämiseen

Kiinteistökehityksessä huomioitavia asioita olipa kiinteistökehityksen kohteena sitten uudisrakennushanke, purkava uudisrakentaminen tai olemassa olevan kiinteistön peruskorjaus tai käyttötarkoituksen muutos.

Kiinteistön kehittämiseen liittyvät päätökset tapahtuvat usein reaktiivisesti. Esimerkiksi vajaakäyttöasteen kasvuun ja vuokratason heikkenemiseen havahdutaan liian myöhään. Rakennusosien tullessa elinkaaren päähän on usein tarve käynnistää korjaukset kiireellä. Tämän takia päädytään helposti suorittamaan vain tarvittavat korjaukset pikaisesti, jolloin investointi ei ole välttämättä taloudellisesti pitkäaikaisesti kannattava.

Kiinteistön omistajan olisi syytä tarkastella kiinteistön korjaus- ja liiketoimintasuunnitelmaa proaktiivisesti eli tunnistaa muutostarpeet jo hyvissä ajoin etukäteen. Tällä tavalla toimimalla varmistettaisiin, että kiinteistön arvo ja tuotot olisivat myös tulevaisuudessa toivotulla tasolla.

Olennaista on pitää kiinteistön korjaus- ja liiketoimintasuunnitelma ajantasaisena ja jatkuvassa kehityksessä. Tämä vaatii korjaussuunnitelmaan tarvittavien analyysien ja selvitysten säännöllistä teettämistä ja liiketoimintasuunnitelman säännöllistä päivitystä. Ympäristössä tapahtuvia muutoksia on seurattava ja analysoitava. Osa-alueina voivat olla sijainti- ja käyttötarkoitusanalyysi sekä sijoittajamarkkinakysynnän kartoitus. Analyysien perusteella tehdään päätöksiä tarkempia tutkimuksia varten. Kiinteistölle valmistuu lopulta HBU-analyysi (highest and best use or highest or best use) eli tuottoisin tapa kehittää kiinteistöä.

Kiinteistökehittäminen on useiden eri osa-alueiden ohjaamista ja kokonaisuuden johtamista kiinteistön omistajan tai sijoittajan parhaan edun mukaisesti. Kaupallisen- ja teknisen asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan dataa markkinoista, vuorovaikutusta käyttäjien, kiinteistösijoittajien ja kaupunkien kanssa sekä tutkimuksia kansainvälistä trendeistä.

Tulevaisuuden kiinteistökehityksessä kestävä kehitys tulee olemaan yhä isommassa roolissa. Yleinen ympäristövastuu tulee ohjaamaan kiinteistökehittämisessä investointipäätöksiä, jonka kautta myös tehdään kehittämispäätöksiä. Menestyksekkään kiinteistökehityshankkeen tulee olla vähähiilinen, turvallinen ja älykäs sekä edistää taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien hyötyjen toteutumista.

Creago panostaa vahvasti kehitystyöhön.
Kehitystyömme tavoitteena on saattaa markkinoille uusia palvelukonsepteja, joilla parannamme mm. rakentamisen laatua ja ympäristövaikutuksia.

Yhtiömme viimevuosien kehitystyön tuloksena olemme lähiaikoina lanseeraamassa tuotetta ja palvelua kiinteistöjen ajantasaiseen seurantaan ja ylläpitoon. Tämä tulee parantamaan kiinteistöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä helpottamaan mm. korjaussuunnitelmaan tarvittavien analyysien ja selvitysten pitämistä ajantasaisena. Tuote tulee ratkaisemaan rakentamisen ja käytön aikaisia ongelmia olipa kohteena sitten uudisrakennushanke tai olemassa olevan kiinteistö.